Sekretesspolicy

Denna juridiska text ger dig information om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas när du använder vår webbplats andaluliving.es, inklusive all information du kan ge oss via webbplatsen när du anger dina kontaktuppgifter via formuläret aktiverat för detta. Vi informerar er om att våra tjänster inte är möjliga för de personer som hindras av förordningar från att ge sitt samtycke, så när du skickar formulären till oss garanterar du att du har tillräcklig kapacitet att ge ett sådant samtycke.

1.Ansvarig för behandlingen.

Kontaktuppgifter till ansvariga HOME ANDALU LIVING SCA, AVENIDA CASTILLA PEREZ 64, , Nerja (Málaga).

2.Vilka uppgifter samlar vi in?
Enligt de allmänna dataskyddsförordningarna är personuppgifter all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, det vill ansatta information som kan identifiera en person. Detta skulle inte innehålla anonyma data eller procent. De personuppgifter som behandlas på vår webbplats kan bland annat omfatta uppgifter:
-Identitetsuppgifter: namn, efternamn och användarnamn.
– Kontaktuppgifter: e-postadress eller faktureringsadress.
Vi samlar inte in några uppgifter om särskilda kategorier av personuppgifter (de som avslöjar sitt etniska eller rasistiska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, facklig tillhörighet och information om deras hälsa, genetiska eller biometriska uppgifter). Om du blir ombedd att samla in personuppgifter enligt lag eller av villkoren för engagemang mellan oss och du vägrar att ge dem till oss, kanske vi inte kan utföra ett sådant avtal eller utföra tjänsten, bör informera oss i förväg.

3.Hur samlar vi in dina personuppgifter?

De medel vi använder för att samla in personuppgifter är:

-Genom form av vår hemsida, via våra kontaktuppgifter, per telefon eller post, när, bland annat:

– Begära information om våra produkter eller tjänster – Avtala tillhandahållandet av våra tjänster eller produkter – Begär offerter
– Skicka dina kommentarer

För att säkerställa kvaliteten på vår webbplats förbehåller vi oss rätten att avslå en registreringsbegäran eller att avbryta eller avbryta en tidigare godkänd registrering om vi förstår att den inte uppfyller dessa krav eller någon annan lag eller reglering. Om detta händer kommer vi att försöka förklara orsakerna till vårt beslut, men vi kan inte åta oss att göra det i alla fall.

-Genom teknik eller automatiserade interaktioner: på vår hemsida kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, navigeringsåtgärder och användningsmönster. Dessa data samlas in via cookies eller liknande teknik. Om du vill utöka informationen kan du läsa vår policy för cookies här.

-Genom tredje part:

Google: analysdata eller sökdata. Utanför Europeiska unionen.

4. Syfte och legitimitet för användningen av dina uppgifter.

Den vanligaste användningen av dina personuppgifter är: – för ingående av ett avtal mellan HOME ANDALU LIVING SCA och dig. – när du samtycker till behandlingen av dina uppgifter – när vi behöver dem för att uppfylla en rättslig eller regulatorisk skyldighet – vid behov för vårt berättigade intresse eller för en tredje part. Användaren kan när som helst återkalla det samtycke som ges genom att skicka ett e-postmeddelande till emelie@andaluliving.com eller genom att konsultera avsnittet om rättighetsutövning nedan. Vi kan behandla vissa personuppgifter av ytterligare någon ytterligare juridisk anledning, så om du behöver information om det kan du skicka ett e-postmeddelande till emelie@andaluliving.com.

Syfte: Dina uppgifter kommer endast att användas för de ändamål för vilka vi samlar in dem, om det inte rimligen anses att vi bör använda dem av en annan anledning. Du kommer att meddelas i förväg för att få information om den rättsliga orsaken till ditt åtal och så länge syftet är förenligt med det ursprungliga syftet.

Bevarandeperiod: De skall behållas under den tid som krävs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in och fastställa de eventuella ansvarsområden som följer av detta ändamål och vid behandlingen av uppgifterna. Bestämmelserna i de olika bestämmelserna om bevarandeperioden skall tillämpas i den utsträckning som är tillämplig på denna behandling.

5. Dina dataskyddsrättigheter

Användare kan kontakta dig genom att skicka en kommunikation till huvudkontoret för HOME ANDALU LIVING SCA eller e-postadress emelie@andaluliving.com, inklusive fotokopia av din D.N.I eller andra liknande id-handlingar, för att begära att följande rättigheter utövas:

  • Tillgång till dina personuppgifter: du kan fråga HOME ANDALU LIVING S.C.A. om de använder dina personuppgifter.
  • Rättelse av dina personuppgifter, om inte korrekt.
  • Rätt att glömma dina personuppgifter.
  • Imitation av behandling: dina uppgifter kommer endast att hållas för HOME ANDALU LIVING SCA för utövande eller försvar av fordringar.
  • Invändning: kan motsätta sig behandlingen av dina uppgifter. I detta fall home andalu living s.c.a. kommer att tillåta att uppgifter behandlas enligt anvisningarna, såvida inte av legitima skäl eller för utövande eller försvar av eventuella anspråk, bör dessa fortsätta att behandlas.
  • Portabilitet: Om du vill att dina data ska behandlas av ett annat företag, HOME ANDALU LIVING SCA, kommer att underlätta möjligheten för dina data till den nya ansvariga.

 

För att utöva dessa rättigheter kan du använda de modeller som gjorts tillgängliga för dig av den spanska dataskyddsmyndigheten. På samma sätt kan du klaga till E.E.P.D. om du känner att det finns ett problem med hur HOME ANDALU LIVING SCA behandlar dina data. Du kan rikta dina klagomål till lämplig tillsynsmyndighet: den spanska dataskyddsmyndigheten.

Vi kan behöva begära specifik information för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och garantera din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av ovanstående rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att ta emot dem.

Alla ansökningar är lösta inom den angivna lagstadgade tidsfristen på 1 månad. Det kan dock ta mer än en månad om programmet är särskilt komplext eller om du redan har utfört ett antal åtgärder tidigare. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

6. Tillgång till personuppgifter för tillhandahållande av tjänster

Det är möjligt att vi i utförandet av vårt arbete behöver hjälp av tredje part (processorer), som endast kommer att behandla uppgifterna för att tillhandahålla den kontrakterade tjänsten, och med vilka vi har motsvarande åtgärder för att garantera dina rättigheter:

  • tillhandahållare som tillhandahåller systemadministrationstjänster och informationsteknik.
  • Professionella konsulter inklusive advokater, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller bank-, juridiska, försäkrings- och redovisningskonsulttjänster

Alla som ansvarar för behandlingen till vilka vi överför dina uppgifter kommer att respektera säkerheten för dina personuppgifter och kommer att behandla dem enligt R.G.P.D.

Vi tillåter endast de ansvariga att behandla dina uppgifter för angivna ändamål och i enlighet med våra instruktioner. Men du kan fråga oss, i enlighet med öppenheten en lista över vilka dessa företag är som tillhandahåller oss tjänster, kan du göra det via e-post: emelie@andaluliving.com.

7. Datasäkerhet

Vi har genomfört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt försvinner, används eller nås på ett obehörigt sätt, modifierats eller avslöjats. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, upphandlande agenter och andra tredje parter som har ett kommersiellt behov av att känna till sådana uppgifter. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och kommer att omfattas av en sekretessplikt.

Vi har genomfört förfaranden för att hantera eventuella misstänkta brott mot dina personuppgifter och vi kommer att meddela dig och tillsynsmyndigheten i händelse av att det inträffade, som regleras i RGPD i artiklarna 33 och 34, Det är en säkerhetsöverträdelse.