Bygg- och renoveringsprojekt

De flesta av våra kunder har precis köpt en fastighet men känner att det är en utmaning att renovera ett hus i ett annat land, oavsett om det handlar om språk, regler, nytt material, byråkrati eller en byggnadskultur som många upplever som skiljer sig från hemmet. Det kan också vara svårt att följa processen när du fortfarande har en vardag att ta hand om i ditt hemland. Det är därför vi följer dig hela vägen, från idé till inflyttning redo hem. Så du kan fokusera på din dröm.

PROCESSEN, STEG FÖR STEG 

Vår arbetsprocess består vanligtvis av åtta faser:

1. Idé

I ett första möte kommer du att ta med dina tankar och idéer. Från detta kommer vi att samlas för att hjälpa dig att skapa ditt drömhus, oavsett om du har en tomt, ett hus i behov av renovering / renovering eller hittills bara en idé.

2. Förprojekt

I form av en genomförbarhetsstudie analyserar vi vad som behövs för att slutföra ditt projekt. Vad kan göras i ditt hus och hur? Vi går igenom stil, smak, material, färger, budget och andra önskemål. Utifrån det ger vi dig ett konceptförslag som beskrivs i bilder, text och planritningar. Syftet är att visualisera din idé och dina mål med projektet.

3. Designutveckling

Här kommer du att kontaktas med de parter som krävs för att genomföra ditt projekt, såsom arkitekt / teknisk arkitekt, advokat och landscaper. Vi besöker butiker och leverantörer för att hitta material, produkter och snickerier som kommer att finnas i huset. Tillsammans planerar vi kök och badrum efter dina behov. I det här steget görs också en projektplan och en uppskattad tidslinje.

4. Byggrätt

När båda parter känner sig bekväma med förslaget ska aktuella bygglovsdokument – som planritningar, fasritningar och situationsritningar – skapas tillsammans med den utvalda arkitekten/den tekniska arkitekten och levereras enligt kommunens krav. Här hjälper vi dig att se till att arkitekten levererar planritningar som matchar dina önskemål och de förgodkända projekten. Tillsammans med en utvald arkitekt/teknisk arkitekt ser vi sedan till att kommunikationen med kommunens stadsbyggnadskontor är så effektiv som möjligt.

5. Konstruktionsdokumentation

Belysningsplaner, detaljerade ritningar, beskrivningar och tekniska konstruktioner håller på att utarbetas så att vi sedan kan gå vidare och fylla huset med sina detaljer. Nu har din dröm blivit mer konkret och vi kan ta fram den arbetsbeskrivning som ska ges till utvalda entreprenörer.

6. Upphandling

Anbudshandlingar skickas till utvalda entreprenörer och leverantörer. Med hjälp av ett stort nätverk hjälper vi dig med råd och rekommendationer som du kan välja att använda. När valet av entreprenörer och leverantörer görs ser vi till att kontraktet är klart och att byggprojektet kan slutföras. Detta görs i närvaro och kontroll av oss som projektledare och under överinseende av dig som kund.

7. Byggnadsarbete och signering

Vi projicerar och övervakar utvecklingen på plats – vi fungerar som dina ögon under hela processen. Vi ansvarar för konstruktionen i enlighet med våra instruktioner i samråd med hantverkarna. Vårt uppdrag som projektledare för byggarbetsplatsen börjar samma dag som hantverkarna börjar och inte är klara förrän du som kund har godkänt hantverksmannens arbete och att huset är klart för beläggning.

8. Inredning och styling

Inredning och styling börjar redan under designutvecklingen, och slutar inte förrän huset är slutgiltigt inspekterat och det är dags att sätta allt på plats. Vi tar hand om allt från att presentera möbler förslag och beställa, till leverans, montering och slutlig styling.

För mer information kontakta oss här: